Ogólny Prowadzenie

Struktura scenariusza sesji RPG

Struktura scenariusza sesji RPG może się różnić w zależności od preferencji MG (Mistrza Gry) oraz sposobu prowadzenia sesji, ale zazwyczaj składa się z kilku podstawowych elementów.

Wprowadzenie – To początek scenariusza, który przedstawia ogólną sytuację, w której znajdują się bohaterowie. Może to być opis świata, w którym się znajdują, opis ich misji lub rady do dalszego działania

Cel – Jest to element, który określa, co bohaterowie muszą zrobić, aby odnieść sukces w swojej misji. Może to być np. pokonanie wroga, odnalezienie fortuny czy obrona ważnej osoby.

Oto kilka pytań dotyczących celu sesji RPG:

• Jaki jest główny cel tej misji?
• Jakie są mniejsze cele, które muszą osiągnąć, aby dotrzeć do głównego celu?
• Jakie są konsekwencje, jeśli bohaterowie nie osiągną celu?
• Czy bohaterowie mogą osiągnąć inne cele, aby ukończyć misję?
• Jakie trudności napotkają bohaterowie, próbując osiągnąć swoje cele?
• Czy są ludzie lub organizacje, które uniemożliwiają bohaterom osiągnięcie celu?
• Jakie są nagrody za osiągnięcie celu? Czy osiągnięcie celu oznacza koniec, czy jest to tylko kolejny etap misji?
• Czy istnieją różne drogi dotarcia do celu w zależności od poczynań bohaterów?
• Jakie są motywacje bohaterów do osiągnięcia celu?

Lokacje i postacie — opis lokacji i postaci, które gracze napotkają podczas swojej przygody. Mogą to być miasta, lasy, grobowce, tajemnicze laboratoria, postacie neutralne, wrogowie czy sojusznicy.

Akcja – to sekwencja zdarzeń, które prowadzą graczy do osiągnięcia celu. Mogą to być bitwy, zadania lub rozmowy, które należy wykonać, aby osiągnąć cel.

Zagadki i wyzwania – Podczas sesji RPG dobrze jest, aby gracze rozwiązywali zagadki i wyzwania, które pomogą im zdobyć więcej wskazówek i rozwinąć historię. Zagadki mogą być logiczne, matematyczne lub oparte na wiedzy z różnych dziedzin.

Konflikty – Konflikty są integralną częścią większości sesji gier RPG, dlatego powinny być dobrze zaplanowane. Mogą to być starcia z potworami, konflikty z przeciwnikami czy wewnętrzne konflikty interesów między bohaterami lub bohater, postać niezależna.

Reakcje na decyzje gracza – Podczas sesji RPG gracze podejmują decyzje, które wpływają na rozwój historii. Dobrze jest przygotować różne możliwe warianty rozwoju akcji, będącej reakcją na decyzje graczy. Dzięki temu mają poczucie, że mają realny wpływ na fabułę.

Rozwiązanie – Jest to część scenariusza, w której rzeczy zaczynają się układać się w całość i pewne wątki się wyjaśniają. To także moment, w którym bohaterowie osiągają swoje cele lub ponoszą porażkę. Jednak niektóre elementy warto zostawić nie wyjaśnione, by gracze mogli sami dopowiedzieć.

Zakończenie – Jest to element, który kończy całą sesję. Może to być podsumowanie, w którym MG opowiada, co stało się z bohaterami i światem, w którym się znajdują, lub może pozostawić zakończenie otwarte, dając graczom miejsce na interpretację i intrygę w późniejszych sesjach.


Przydatną aplikacją do pisania jest Szkic fabuły. Znajdują się tam przydatne wskazówki i pytania do pisania scenariuszy do sesji RPG.
Dziękuję za przeczytanie i proszę o zostawienie opini w postaci komentarza.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *